Blikač NE555 - pro světelné návěstidlo - omezení rychlostí 40/60 km/hod

Jednoho dne jsem byl požádán o pomoc s obvodem blikače pro světelné návěstidlo pro omezení rychlosti 40 km/hod. Klasické blikače přes tranzistor jsou vhodné, ovšem mě se lépe pracuje s časovači. Použil jsem základní zapojení pro časovač NE555. Obvod obsahuje potenciometr, kterým lze nastavit rychlost blikání do skoro absolutního svitu. Celé zapojení jsem provedl s možností vstupního napětí 8 - 15V stejnosměrného i střídavého napětí. Pokud by jste měli vstupní napětí v rozmezí 16 - 35V je potřeba vyměnit kondenzátor mezi usměrňovací diodou a stabilizátorem za jiný na vyšší napětí z 16V na 35V. Dále lze pomocí změny hodnoty kondenzátoru u potenciometru měnit rychlost blikání v nejnižší poloze. Pokud 22M/16V vyměníme třeba za 47M/16V tak spodní blikání je skoro dvakrát pomalejší. Pro zapojení ve světelném návěstidle nám dostačuje onen kondenzátor 22M/16V, případně 47M/16V. Výslednou rychlost blikání si jemně doladíte na potenciometru. Celé obvod nám napájí LED diodu k klasickým odběrem do 20mA (na návěstidle žlutá) a zle ji regulovat jas změnou odporu u diody. Hodnota 120 ohmů odpovídá cca plnému svitu diody. Vím, že někteří modeláři nemají rádi svítící kužely před návěstidly a tak svit regulují a tak výměnou tohoto odporu za cca 330 nebo 470 ohmů docílíme cca polovičního svitu LED diody, avšak záleží na typu diody. To si každý ale doladí dle sebe a ostatních led v obvodu. Na videu můžete vidět celou funkci:
Ve videu je zapojení bez stabilizátoru, proto vstupní napětí 5V.