Stavba kolejistě od roku 2009 - I

Staré kolejiště do roku 2009
Zánik starého kolejiště 
Jeden ze zamítnutých návrhů
V srpnu 2009 padl nápad na stavbu nového domácího kolejiště. Staré kolejiště bylo rozbořeno a na původním stole se začalo s plánováním nového. Staré kolejiště postavené z kolejiva PIKO U profil bylo již nevyhovující jak svými jízdními parametry, tak délkou nádraží, i použitými oblouky. Toto vadilo novým dlouhým vagónům a značně omezovalo provoz na kolejišti. Dalším problémem byla spolehlivost výměn a množícím se počtem údržby elektroinstalace. Nové plány však rychle nabraly jiný směr. Navrhli jsme několik skic, ovšem časem se vytřídil jen ten nejlepší možný do našeho prostoru, místnosti. Jelikož stavba nového kolejiště nerespektovala původní desku a rozměry starého kolejiště, musel být vyroben nový stůl. Tedy 3 stoly. Kamarád  nám doslova přes noc vyrobil nové stoly, které se opatřily výškově stavitelnýma patkama. Celá konstrukce byla plochou dvakrát větší než-li původní panel, ale o polovinu lehčí. Stoly se polepily polystyrénem a začalo se s vlastní stavbu kolejiště. Plánek kolejiště byl navrhnut pro hlavní trať, která pokračuje do vedlejší, kde ze stanice je vyvedena vlečková kolej areálu cihelny a tím stanice doplněna o depo pro obslužnou lokomotivu pro posun, či pro přepřahání lokomotiv na vedlejší trať. Když už depo, volili jsme depo s točnou a kompletním zázemím. První pohled diváka tedy nebude vědět na kterou stranu se dříve dívat. Zda na provoz ve stanici, či depo, neb cihelnu s hliňákem.
Aktuální návrh stavěného kolejiště
Každým dnem se postupně pokračovalo a stavělo nové kolejiště. Někdy je času více, někdy zas třeba celý měsíc nehnete ani s tužkou. Do dnešního dne (září 2013) se nám podařilo úspěšně položit koleje a výměny, zapojit elektroinstalaci jak pro kolejivo, tak i semafory. Řízení provozu je digitální tzv. DCC. Stavění vlakové cesty je manuální, formou přepínačů. Tímto si udržíme hravost a zábavu při řízení kolejiště, čímž se i možná nevyhneme nechtěným kolizím při špatném nastavení výmeny, či předčasným vyjetím vlakové soupravy. Na kolejišti je aktuálně použito 18 výměn, jeden angličan (křížová výměna), 45 metrů kolejí, 4 semafory a 150 metrů elektrických vodičů pro elektroinstalaci. Na trati jsou dva tunely, ocelový železniční most, kamenný silniční nadjezd nad železnicí a klopený oblouk na levé trati okolo depa.