Pevné spřáhlo H0 do šachty NEM

Vzhledem k aktuálním cenám krátkých spřáhel Roco a jiných značek na trhu jsme se rozhodli si nějaká spřáhla vyrobit a tak ušetřit nějaký peníz na něco jiného. Vlivem rozrůstajícího se vozového parku jde o desítky přáhel. V historii jsme zvolili krátká spřáhla Roco. Za poslední dva roky jejich cena stoupla trojnásobně. Funguje skvěle a za celou dobu 9 let jsme vyhodili jen 2 kusy vlivem ulomení části spřáhla. Pokud vezmeme 9 vozovou soupravu tak ve spojení vozů je potřeba 16 spřáhel a právě u dlouhých ucelených souprav typu WAP Falls apod. by mohly být spřáhla pevná, jelikož rozpojení provádíme jen na konci soupravy mezi vozy a lokomotivou. 
Po několikadenním bloumání nám vypadlo toto. Viz 3D obrázek napravo. Dalším vizuálním zdokonalováním se nám podařilo udělat spřáhlo co dojmem působí jako klasické přáhlo na železnici. Jemním dobarvením působí ještě lépe. Náklady takto vyrobeného spřáhla pomocí 3D tiskárny výjdou velmi nízko.
Další foto již ukazují vzhled spřáhla na soupravách vozů.
Bohužel metoda 3D tisku FDM je při tisku takových to malých objektů již na svžch hranicích. 
Funkčně však spřáhlo plní svůj účel a v době testů se nám ani jednou neuvolnilo. Zkoušeli jsme spřáhlo zasadit do někalika šachet výrobců např. Bramos, Roco, Piko, Tillig a ani zde jsme problém nezaznamenali.