Arduino 9, fotograf na kolejiště (LED)

Použité komponenty:
1 x Arduino Pro Mini (Nano) - Aliexpress (cca 35 CZK klon)
1 x IR (infrared) modul 
1 x odpor 680R pro LED
1 x LED dioda bílá (pro instalaci do postavičky SMD led dioda)

Program:
Stav klidu - nic se neděje
Funkce - při sepnutí opto-infra snímače proběhne cyklus zablikání led (motiv focení) - následuje blokování sepnutí (čas blokovaní lze nastavit v programu).

Instalace opto snímače lze provést do kolejového svršku mezi koleje. Opto snímač umísťujte do záběrného pole fotografa.

Instalaci do figurky doplním časem.

Funkce viz. video:

Program:
int ledPin = 8;     // výstup pro led pin 8
int irApin = 3;     // vstup pro IR pin 3
byte leds = 0;

void setup() 
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(irApin, INPUT);  
}

void loop() 
{
  if (digitalRead(irApin) == LOW)
  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(2); 
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(200); 
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(2); 
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(50); 
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(50); 
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(6000);        // hodnota blokování - 6000 = 6 sekund (max 20 sekund "20000")
  }
}