Ovládání vrat rotundy

Při stavbě rotundy od Fallera bylo rozhodnuto, že vrata budou přilepena na pevno v otevřené poloze. Ještě že k tomuto nedošlo a vrata zůstala volně. Nedávno jsem na internetu nalezl návod na řízení výměn pomocí serva a tak mne v hlavě napadlo jak to využít jinak, jelikož já již mám výměny řízeny přestavníky PECO. Nápad byl tu a hned jsem se dal do stavby dle internetového návodu na modul řízení 4 serv. Letmé navrhnutí DPS, vybroušení minibruskou a přiletování součástek. Dalším problémem bylo naprogramování PIC švába. 


Na internetu jsem nalezl návod na jednoduchý programátor do RS232 a tak jsem nelenil a ihned jej postavil. Po několika minutovém bádání se podařilo HEX úspěšně nahrát a celý obvod v defaultním programu fungoval. Dále proběhlo vlepení serv do rotundy a výroba pružinových táhel z tenkého svářecího drátu. No a světe div se, vše šlapalo jak má. Táhla jsem seřídil přesně na vrata a výsledek můžete vidět na videu. Aktuálně mám již zautomatizována všechny troje vrata. 
Dále jsem zkoušel úpravu HEX souboru pro změnu rychlosti otevírání vrat. Po další hodině bádání jsem se vrátil opět k defaultu, jelikož ten funguje nejlépe. Také jsem musel koupit nový PIC, jelikož při bádání se mi podařilo prototypní vyzkratovat.

Celý návod na řízení serva naleznete zde: http://www.fucik.name/masinky/servo/
Původní návod naleznete zde: http://usuaris.tinet.cat/fmco/dccacc_en.html pod názvem "4 servo decoder v.2". HEX pro PIC naleznete zde: http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/dcc4servo_v2.zip