Nádraží Hrochův Týnec


Listina o koncessi byla vydána dne 26. května 1897 ke stavbě lokomotivní železnice ze stanice Heřmanova Městce privilegovanou společností Rakousko-uherské dráhy státní přes Chrudim, Hrochův Týnec, Moravany a Holici do Borohrádku s odbočkou z Hrochova Týnce do Chrasti. Dráha budiž postavena jako dráha místní o rozchodu pravidelném.

Koncessionáři jsou povinni stavbu povolené železnic ihned po obdrženém povolení stavebním započíti, ji nejdéle do dvou let dokonati, vystavěnou dráhu pak veřejné vozbě odevzadati a po celou dobu koncesse pravidelnou vozbu po ní provozovati[1]

Vyhláškou ministéria železničného ze dne 12. května 1899 byla lhůta pro dloužena do 31. srpna 1899.
Dráhu vlastnila ‘’Místní dráha Chrudimsko-holická‘‘ od září 1899 až do svého zestátnění 1.1.1925.
Provozovatelem pravidelné osobní dopravy na této trati jsou nyní (2011) České dráhy. V rámci tzv. optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji bylo po jednání se samosprávami rozhodnuto, že v úseku Holice - Borohrádek bude osobní doprava zastavena a nahrazena autobusovou linkou. OREDO pak skutečně pro období jízdního řádu 2012 (t. j. od 11. prosince 2011) osobní dopravu v závazku veřejné služby v úseku Holice–hranice Pardubického kraje neobjednalo.    V současné době nádraží prošlo přestavbou. Semafory byly nahrazeny jedním párem dvousvětelných (červená a zelená) a na každé zhlaví byla přidána samovratná výměna.

Více foto naleznete zde: 
https://plus.google.com/u/0/photos/109779706952688121697/albums/5952825712783524609