Spolehlivost E-shopů, obchodů a prodejen s modely vláčků

Databáze hodnocení obchodů dle vlastní zkušenosti!
Po několika příspěvcích na internetu jsem se odhodlal někomu udělat reklamu a jiného naštvat. Situace s prodejci modelů si to žádá. Zde v tomto příspěvku uvedu své osobní zkušenosti s nákupy v obchodech s vláčky. Je to tak, ale radši udělám reklamu zadarmo těm dobrým, nežli stále poslouchat jak kdo se kde napálil a nebo měl problémy s reklamací apod. 

Rady:
1) doporučuji objednávat všechny modely formou internetu, kde i při osobním převzetí internetové objednávky máte možnost odstoupení od kupní smlouvy s náhradou plné ceny kupovaného zboží bez udání důvodu. Více Vám pomohou tytzo zákony a nařízení:
Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1818, § 1820-1840, § 2004)
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, č. 363/2013 Sb.
2) Vždy si modely nechte předvést a ukázat. Předejdete tak vždy nečekanému domácímu zklamání při vybalení.


Hodnocení internetových obchodů: (v pravé části tabulky najdete další data k obchodu)