HroMo moduly - pravidla

Základní parametry vycházení z FREMO norem H0 (1:87)

Místní úpravy:

Nádraží:
1) Nejkratší hlavní kolej v nádraží o délce 1,8 m
2) Období staveb cca okolo roku +- rok 2000

Kolejivo:
1) Code 100 (2,5 mm) a nižší
2) Poloměry všech oblouků na širé trati a nebo v nádraží na průjezdných kolejích musí být  R ≥ 600 mm, ideálně R1000 dle modulů.
3) Ideální staniční výměna např. Peco SL-95(96) nebo s větším poloměrem. Minimální tolerována SL-91(92) na vlečky a ostatní.

Moduly:
1) Normované čela - E96, B96 a F96
2) Propojení modulů u stanic a příslušenství - JK + 16V silová (4 vodiče)

Epocha:
IV. až VI.

Ostatní:
1) Návěstidla SSSR
2) Výstražníky SSSR a nebo AŽD 71
3) Vodní jeřáby a telegrafní vedení může být ponecháno