19. prosince 2017

Fasáda na lasercut domečky

Dnes Vám představuji návod jak vytvořit fasádu na domečky. Tuto metodu používáme na všechny domečky ze stavebnic budov typu Laser Cut - laserové výpalky. Nechá se však použít i na plasty.

Potřebujeme:
Lepidlo na polystyrem
(my používáme toto)
Herkules - lepidlo
Voda

Poměry:
Lepidlo na polystyren 10 : 1 Herkules lepidlo (Herkules se nemusí použít, ale pokud jej přidáte, lépe se s kaší pracuje)
Vodou doředíme do požadované konzistence kaše.

Směs rozetřeme do kaše. Štětcem nanášíme na zdi modelu. Po zaschnutí dle potřeby opakujeme.

Po zaschnutí můžeme použít klasické tonovací barvy JUPOL na omítky pro tónování a dobarvení zdí do požadované barvy.

Ukázka fasád:
15. prosince 2017

Arduino 11, ovládání točny - krokový motor

Použité komponenty:
1 x Arduino Pro Uno (Nano)
1 x IR (infrared) modul 
1 x odpor 10k pro spínače
4 x spínač (vypínač)
1 x driver pro krokový motor s IO LN2003
1 x krokový motor bipolární - 5V


Program:

Stav klidu - nic se neděje
Ver. 1
Sepnutí spínače A (1) - motor se točí do jednoho směru plnou rychlostí
Sepnutí spínače B (2) - motor se točí do druhého směru plnou rychlostí
Sepnutí spínače C (3) - motor se točí do jednoho směru poloviční rychlostí
Sepnutí spínače D (4) - motor se točí do druhého směru poloviční rychlostí
(Rychlosti je možné individuálně nastavit)

Ver. 2
Sepnutí spínače A (1) nebo B (2) - motor se točí v daném směru do místa polohy IR snímače, kde zastaví
Sepnutí spínače C (3) - motor se točí do jednoho směru poloviční rychlostí - ignoruje IR snímač
Sepnutí spínače D (4) - motor se točí do druhého směru poloviční rychlostí - ignoruje IR snímač
(Rychlosti je možné individuálně nastavit)

Ver. 3 a dále se připravuje - V plánu je kompletní ovládání točny s možností tlačítkové volby výjezdové koleje točny a směru otočení. Vylepšení a zpřesnění snímače polohy. (Non-stop točení bude zachováno jako bonus navíc pro předvádění). 

Instalaci do točny časem doplním.

Funkce viz. video:
Ver.1

Ver.2

Program:
int button_1 = 1;
int button_2 = 2;
int button_3 = 3;
int button_4 = 4;
int motorPin1 = 8;          
int motorPin2 = 9;
int motorPin3 = 10;
int motorPin4 = 11;

int motor_Speed1 = 1;
int motor_Speed2 = 8;


  void setup() {
  pinMode(button_1, INPUT);
  pinMode(button_2, INPUT);
  pinMode(button_3, INPUT);
  pinMode(button_4, INPUT);
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);
}

void loop() {
  
{
  if (digitalRead(button_1) == HIGH)
  {
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed1);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed1);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed1);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);
  delay(motor_Speed1);
  }
  if (digitalRead(button_2) == HIGH)
  {
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);
  delay(motor_Speed1);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed1);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed1);
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed1);
  }
   if (digitalRead(button_3) == HIGH)
  {
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed2);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed2);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed2);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);
  delay(motor_Speed2);
  }
   if (digitalRead(button_4) == HIGH)
  {
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);
  delay(motor_Speed2);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed2);
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed2);
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(motor_Speed2);
  }
}
}