Video ze stavby kolejiště Vejrov

Zde uvádím dvě ukázky z kolejiště.
1) Chod točny řízení krokovým motorem přes vlastní ovladací panel nezávislé na DCC:

2) Světelná návěstidla typ SSSR ovládané DCC přes modul http://dcckoleje.marekiss.cz/peco.html: